This is Mentor

mentor_top

 

Mentor er et lederutviklingsprogram der toppledere stiller opp frivillig som mentor i et helt år for Nettverk Stavanger sine medlemmer. Mentorprogrammet er kostnadsfritt og gjennomføres med faglig støtte fra HR konsulentselskapet Mercuri Urval og Bjørnson Organisasjons-psykologene. Prosjektleder for programmet er Maren Gilje Sekse.
Fem mentorer for 2016 er lansert, og du kan møte de allerede i 21.januar 2016. 

I tillegg til å kunne få råd og veiledning fra noen av de dyktigste topplederne i regionen, bygger du nettverk både men de andre mentorene og de andre deltagerne. Det blir lagt opp til to halvdagssamlinger hos Bjørnson Organisasjonspsykologene. Programmet er gratis.

Rammer
Alle under 35 år kan søke, det er ikke krav til ledererfaring, og motivasjonsbrev vil blir vektlagt. Programmet løper over 12 måneder, og en ny gruppe bestående av fem mentorer og adepter vil starte opp to ganger årlig. Personlighets- og evnetest gjennom Top Temp vil gi nyttige refleksjoner før relasjonen mellom mentor og adept begynner. Oppstarten vil foregå ved et halvdagsseminar hos Bjørnson Organisasjonspsykologene. Deretter vil en det neste året ha minimum ett møte i måneden mellom mentor og adept. For å skape en trygg dialog må fortrolighetserklæring signeres av både mentor og adept.

Bakgrunn
Flere av deltakerne i Nettverk Stavanger har pekt på mangelen av et godt mentorprogram i regionen, og at Nettverk Stavanger er i en særstilling for å kunne lykkes med gjennomføring av et slikt program. Dette fordi vi har en stor, og samtidig voksende mengde deltakere og at Nettverk Stavanger drives som et frivillig engasjement uten kommersielle føringer. Det frivillige engasjementet gjør at vi har mulighet til å koble til oss de beste mentorene og de beste partnerne slik at vi kan tilby kanskje Norges mest solide mentortilbud til unge ledere i regionen – uten at det skal koste noe.

Samarbeidspartner

BjornOrg